Hjem

Kære DRC-medlemmer

 

Vores vedtægter (§8) siger: "Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden d. 15. marts …"

 

Vedtægterne har ikke forudset, at der kunne opstå en verdensomspændende Corona pandemi, og de giver derfor ikke mulighed for at fravige den regel. Omvendt skønner en samlet bestyrelse,  at der i den foreliggende situation er tale om force majeure.

 

Bestyrelsen har derfor efter indbyrdes konsultationer besluttet at udskyde generalforsamlingen til et tidspunkt, der ligger så tæt som muligt på det tidspunkt, hvor det nuværende forsamlingsforbud i Danmark ophæves.

 

Vi håber på alle medlemmers forståelse og accept af dette og vender tilbage med indkaldelse til generalforsamling, så snart der er mulighed for det.

 

Med venlig hilsen

DANSK RALLY CLUB

p.b.v.

 

Hans Jørgensen

Formand

Nu er det tid til en forsinket generalforsamling

Se indkaldelsen her

Stillingerne i Dansk Rally Clubs pokaler efter første halvår 2021

Se dem her

Nu er den endelige stilling i Dansk Rally Clubs 2020 Cups klar

Se dem her:

Tak til Ole Frederiksen som pointlistefører

Kontingentet for 2021 er:


Aktivt medlem:550,00 kr + 300,00 kr (DRC) = 850,00 kr


Aktivt ungdomsmedlem:275,00 kr + 300,00 kr (DRC) = 575,00 kr


Almindeligt medlem:100,00 kr + 300,00 kr (DRC) = 400,00 kr


DRC kontingentet er som vedtaget på generalforsamlingen sidste år 300,00 kr.Med i alle medlemskaber er inkluderet DASUs blad Autosport


Beløbet bedes indbetalt på klubbens bankkonto reg.nr. 3113 konto nr. 3700037134

– (husk at meddele ID-nr, navn og medlemskabstype)Kontaktperson hos DRC vedr. medlemskab og licensbestilling er Lars Hjort: LAHJ48@gmail.com


Husk at hvis du bestiller licens hos DASU i januar 2021 får du 25% rabat på licensen