Copenhagen Rally Cup

DANSK RALLY CLUBS

Vandrepokaler

Copenhagen Rally Cup Pokalerne


Præmisser for uddeling af pokalerne:


Pokalerne er skænket af Københavns Automobil Klub


COPENHAGEN RALLYE CUP er en rallyturnering, udskrevet af Dansk Rally Club for danske rallykørere. Der konkurreres om to evigt vandrende pokaler med inskriptionen ”COPENHAGEN RALLYE CUP”.


COPENHAGEN RALLYE CUP afvikles hvert år med alle udenlandske rallies med mere end 90 km hastighedsprøver som tællende.


Der konkurreres om 2 uafhængige pokaler, en for 1. kørere og en for 2. kørere. Der tildeles turneringspoint både til 1. og 2. kører uafhængigt af hinanden.


Der gives point i forhold til den indbyrdes placering af danske kørere. Der gives point efter følgende skala:

Bedst placerede danske 1. kører/2.kører generelt 20 point

Næstbedst placerede danske 1. kører/2.kører generelt 18 point

Trediebedst placerede danske 1. kører/2.kører generelt 17 point

Fjerdebedst placerede danske 1. kører/2.kører generelt 16 point

Osv.


Den 1. kører og den 2. kører, der har opnået flest turneringspoint til COPENHAGEN RALLYE CUP modtager vandrepokalerne, samt en rallyplaquette med inskription.

Ved eventuel pointlighed tildeles pokalen den kører, der har opnået flest 1. pladser, flest 2. pladser og flest 3. pladser. Er der stadig lighed, er resultatet i sidste fælles løb afgørende.

Overrækkelsen af pokalerne til COPENHAGEN RALLYE CUP finder sted ved Dansk Rally Clubs generalforsamling.

Ved tvivl om fortolkningen af ovennævnte regler er Dansk Rally Clubs bestyrelses afgørelse gældende.