Monte Carlo Pokalen

DANSK RALLY CLUBS

Vandrepokaler

Monte Carlo Pokalen


Præmisser for uddeling af pokalen:


Denne pokal tildeles bedste dansker i Monte-Carlo Rallyet, regnet efter placering i generalklassementet.


Pokalen er evigt vandrende. Såvel 1. Som 2. Kører skal være dansk.


Såfremt intet dansk hold gennemfører, er vinderen det danske hold, som er nået længst i ralliet i henhold til de officielle tidskontroller.


Pokalen overrækkes i forbindelse med DRC’s årlige generalforsamling. Pokalen forbliver i DRC’s varetægt, og både 1. Og 2. Kører modtager erindringsplaquetter til ejendom.


Pokalen er oprindeligt udsat af KDAK i 1967, men bortkommet i 1970. Den blev da erstattet af en midlertidig pokal, som i 1977 blev vundet af Jens Winther til ejendom. I 1978 genfandt man den oprindelige pokal, som nu af KDAK-SPORT Danmark er overdraget Dansk Rally Club til fremtidig forvaltning.


Ved tvivl om fortolkningen af ovennævnte regler er Dansk Rally Clubs bestyrelses afgørelse gældende.