Kontingent

Kontingentet for 2022 er:


Aktivt medlem:550,00 kr + 300,00 kr (DRC) = 850,00 kr


Aktivt ungdomsmedlem:275,00 kr + 300,00 kr (DRC) = 575,00 kr


Almindeligt medlem:100,00 kr + 300,00 kr (DRC) = 400,00 kr


DRC kontingentet er som vedtaget på generalforsamlingen sidste år 300,00 kr.Med i alle medlemskaber er inkluderet DASUs blad Autosport


Beløbet bedes indbetalt på klubbens bankkonto reg.nr. 3113 konto nr. 3700037134

– (husk at meddele ID-nr, navn og medlemskabstype)Kontaktperson hos DRC vedr. medlemskab og licensbestilling er Lars Hjort: LAHJ48@gmail.com


Husk at hvis du bestiller licens hos DASU i januar 2021 får du 25% rabat på licensen